مرکز مشاوره روانشناسی مدرسه زندگی

خدمت

تست تفسیر نقاشی کودک

image

تست تفسیر نقاشی کودک

.تفسیر نقاشی کودکان دنیای بزرگی دارد که نیاز به تحقیق و مطالعه زیاد در ارتباط با کودکان است

گاهی پیش می آید که کودک تمایلی برای اعلام احساسات درونی اش به ما ندارد یا اینکه از پس اینکار برنمی آید.شاید در ابتدا برای پدر یا مادری که سعی می کند فرزندش را بفهمد این رویه خسته کننده باشند اینکه همیشه او حرف زدن را شروع کند و همیشه با پاسخ های یکسانی روبه رو شود از زمانیکه که کودک به سنی می رسد که می تواند مداد را در دستش بگیرد و روی کاغذ بکشد.

 

نقاشی کشیدن یکی از روش های مهم برقراری ارتباط و درک تفکرات او خواهد بود.

 

مراحل اجرای نقاشی:

1.درخواست نقاشی از کودک:خانواده ای که دوست داری بکش یاخانواده ای که در ذهنت داری بکش

2.محدوده سنی:3الی15 سال

3.وسایل:کاغذA4 مداد (بدون پاک کن)

ترسیم

خیلی بالا: گسترش خلاقیت و رویاپردازی ودوری از واقعیت و ارضایی تمایلات به صورت تخیلی

خیلی پایین:خستگی و ممنوعیت تخیل به علت سانسور بیرونی یا درونی و روان و افسردگی

سطح محتوا:

ترسیم خانواده واقعی: پیروی ازاصل واقعیتدر صورت افراط بیانگر اضطراب

ترسیم خانواده تمایلی: پیروی از اصل لذت؛وجود تعارضات روانی

 

دهان

 کشیدن دندان ها درصورت آدمک نشان دهنده یآ ن است که کودک به مواد خوراکی و غذا نیاز داشته و کودک پرخاشگر است

کشیدن لبهای بهم فشرده نشان دهنده آن است که کودک تحت فشار و تنش است

دهان باز نشان دهنده پرخرفی است

عدم ترسیم دهان نشان دهنده سرخوردگی کودک یا نشانه اختلالات تکلمی می باشد

 

بهترین مرکز مشاوره در غرب تهران صادقیه

متخصصان :

ارتباط سریع تلفنی با مشاورین

021-44064594

09203012796

تماس بگیرید