مرکز مشاوره روانشناسی مدرسه زندگی

خدمت

اثرات روحی بیماری شدید جسمی

image

اثرات روحی بیماری شدید جسمی

اثرات روحی بیماری شدید جسمی یک بیماری شدید جسمی می تواند هر گوشه از زندگی شما را تحت تأثیر قرار دهد. ارتباطات، کار، عقاید مذهبی و چگونگی روابط اجتماعی با دیگران همگی ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند. بیماری شدید جسمی می تواند باعث شود ما دچار احساس غم، ترس، نگرانی یا عصبانیت شویم. این می تواند به دلایل زیر باشد * ما نمی دانیم که دقیقاً چه بیماری داريم چگونه با درد ناشی از عمل جراحی یا عوارض جانبی داروها مقابله خواهیم کرد درمان تا چه اندازه اثر بخش خواهد بود احساس عدم کنترل در مورد بدن و بیماری خود می کنیم. کلاً ممکن است فکر کنیم که کاری نمی توان در مورد آن کرد احساس تنهایی و جدایی از خانواده و دوستان داریم. گاهی ممکن است صحبت کردن در مورد بیماری با نزدیکانمان مشکل باشد، چون نمی خواهیم آن ها را نگران یا ناراحت کنیم برای برخی از ما اثرات روحی یک بیماری شدید جسمی می تواند بیش از اندازه باشد. مثلاً، سرطان یا بیماری قلبی ممکن است ما را بسیار نگران و افسرده کند. این موضوع می تواند ما را از انجام کارهایی که در زندگی روزمره مان انجام می دهیم، باز دارد. چه احساسی در هنگام بروز اضطراب و افسردگی خواهیم داشت؟ اضطراب و افسردگی هم ذهن و هم جسم ما را تحت تأثیر قرار می دهد. در بسیاری از موارد، هر دو تأثیر، همزمان اتفاق می افتند. یک بیماری شدید جسمی می تواند هر گوشه از زندگی شما را تحت تأثیر قرار دهد. ارتباطات، کار، عقاید مذهبی و چگونگی روابط اجتماعی با دیگران همگی ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند. بیماری شدید جسمی می تواند باعث شود ما دچار احساس غم، ترس، نگرانی یا عصبانیت شویم. این می تواند به دلایل زیر باشد * ما نمی دانیم که دقیقاً چه بیماری داريم چگونه با درد ناشی از عمل جراحی یا عوارض جانبی داروها مقابله خواهیم کرد درمان تا چه اندازه اثر بخش خواهد بود احساس عدم کنترل در مورد بدن و بیماری خود می کنیم. کلاً ممکن است فکر کنیم که کاری نمی توان در مورد آن کرد احساس تنهایی و جدایی از خانواده و دوستان داریم. گاهی ممکن است صحبت کردن در مورد بیماری با نزدیکانمان مشکل باشد، چون نمی خواهیم آن ها را نگران یا ناراحت کنیم برای برخی از ما اثرات روحی یک بیماری شدید جسمی می تواند بیش از اندازه باشد. مثلاً، سرطان یا بیماری قلبی ممکن است ما را بسیار نگران و افسرده کند. این موضوع می تواند ما را از انجام کارهایی که در زندگی روزمره مان انجام می دهیم، باز دارد. چه احساسی در هنگام بروز اضطراب و افسردگی خواهیم داشت؟ اضطراب و افسردگی هم ذهن و هم جسم ما را تحت تأثیر قرار می دهد. در بسیاری از موارد، هر دو تأثیر، همزمان اتفاق می افتند.

احساس اضطراب چگونه است...

افکار دائمی نگران کننده و اغلب در مورد بیماری و درمان آن ترس از اتفاق افتادن بدترین حالت ها به عنوان مثال بیماریمان بدتر خواد شد یا خواهیم مردمبیمایمان بدتر خواهد شد یا خواهیم مرد.

آگاهی بیش از حد از ضربان قلب و تپش قلب حساس تنش و درد عضلات عدم توانایی در داشتن آرامش 
تعریق نفس کشیدن سریع احساس سرگیجه احساس غش سوء هاظمه و اسهال

متخصصان :

ارتباط سریع تلفنی با مشاورین

021-44064594

09203012796

تماس بگیرید